شامپوی ِ بدن و لیف و سنگ ِ پا و چه و چه حریف ِ چرک و کثیفی ِ بدن ِ ما نمی شود . اینها ، نهایتاً

صورت و دندان هایمان را بتوانند اندکی تمیز کنند . وگرنه به جز کیسه ، آن هم از نـوع ِ بسیار زبرش

هیچ چیز ِ دیگری جوابگو نیست . اینها مقدمه ای بود که بگوئیم : در حمام بودیم ، کیسه کشــــان ،

سخت مشغول ! به قول ِ معروف ، فیتیلـه فیتیله چرک خلق نموده و راهـــــــــی ِ چاه می نمودیم که

ناگهان یک عدد فیتیله چرک خلق نمودیم بس طویل و عریض و وزین و قـــــــطــــــــور .

گویا ریش سفید ِ فیتیله ها بود که احتمال می دهم حاصل از برخورد ِ کیسه ، با یک نقطه ی کور در

بدنمان بود که سالها دستمان به آن نرسیده بود . 

بر خود بالیدیم از خلق ِ این قد و قواره ی نایاب ! لذا اهل ِ خانه را یکایک صدا نمودیم ، بلکــه یک نفر

بیاید سر فیتیله را بگیــرد و یا علی ایی گفته و بلنــــدش کنیم و هِن هِن کنان ببریمش برای ثبت در

رکوردهای گینس که فِس فِس ِ اهل ِ خانه و زیادی ِ فشار ِ آب و غفلت ِ شخص ِ خودمان ... موجــب

گشت تا فیتیله راهی ِ چاه گشته و ما را بگذارد در خُماری ...

اکنون نیز بر روی تردمیل در حال ِ دویدن هستیم ... هِن هِن ... حیف است آخَر ... هِن هِن ... کـــه

چشمه ی خلق ِ فیتیله های چرکی ... هووووفففف ... فیتیله های چرکی ِ عظیم الجثه ... هِن هِن

.... باشیم و با کم کاری این چشمه را بِخُشکانیم .... هووووفففف ... چرا کم کاری کنیم و ... بــرای

کشورمان غرور آفرین نباشیم ؟! 

+ تخیلات ِ کصافتی مثلاً ! :))

 

+ نوشته شده در جمعه 7 شهریور1393ساعت 10:20 PM توسط لرمانتف |

مطالب قديمي‌تر